Próbny egzamin naszych najstarszych uczniów

W dniach 05 – 07.12.2023r. w naszej szkole odbywa się Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem. To akcja, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin dla uczniów klas ósmych w całym kraju.

Udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zapewnia:

  • oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym (dostarczone przez wydawnictwo arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
  • możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu państwowego egzaminu ósmoklasisty;
  • diagnozę poziomu wiedzy uczniów oraz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia;
  • możliwość weryfikacji postępów w przygotowaniu uczniów do egzaminu państwowego poprzez organizację II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem,
  • porównanie poziomu zdawalności egzaminu próbnego z innymi szkołami w całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym udostępniane są raporty, statystyki i rankingi szkół);
  • promocję szkół, których uczniowie osiągają wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim dzięki corocznie publikowanym rankingom ogólnopolskim oraz wojewódzkim.

Nasi ósmoklasiści potraktowali bardzo poważnie próbę przed EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY. Zmierzyli się z nową sytuacją i dostosowaniem się do określonych zasad. Wydarzenie służy zdiagnozowaniu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, ale także przećwiczeniu kodowania prac, przenoszenia odpowiedzi na kartę oraz odpowiedniego zaplanowania pracy w czasie. Właściwe egzaminy w maju, ale już teraz trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!