Wielkanocny konkurs

Wyniki szkolnego konkursu „Najpiękniejsza niemieckojęzyczna karta wielkanocna”

Konkurs skierowany był do uczniów klas VII – VIII. Jego organizatorem była Pani Jolanta Kosno.

Oto laureaci:

I miejsce – Julia Węgrzyn – klasa VII a;

II miejsce – Aleksandra Janczyk – klasa VIII;

III miejsce – Emilia Sławińska – klasa VII a.

Wszyscy uczestnicy otrzymali oceny z przedmiotu, a dyplomy zostaną wręczone laureatom po zakończeniu pracy zdalnej.