Zakończenie roku szkolnego 2022

W dniu patrona parafii Jastrząb, 24 czerwca 2022r. zakończyliśmy zajęcia edukacyjne w naszej szkole uroczystym spotkaniem na sali gimnastycznej. W obecności Wójta Gminy Jastrząb Andrzeja Brachy, Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Bińkowskiego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców Weroniki Tomczyk, pani Dyrektor Beata Przytuła-Bińkowska wręczyła nagrody najlepszym uczniom i podziękowania dla rodziców oraz pożegnała ósmoklasistów. Spotkanie było też okazją do przekazania pocztu sztandarowego uczniom klasy siódmej oraz podziękowaniem za lata pracy nauczycielom przechodzącym na emeryturę: p. Marioli Zugaj i p. Halinie Sobolewskiej. Po zakończeniu uroczystości, uczniowie w klasach odebrali świadectwa i pożegnali się ze swymi wychowawcami.