Spotkanie z radcą prawnym

We współpracy z panem dyrektorem Zbigniewem Sarnatem zaprosiłam do szkoły
25. 04. 2017r radcę prawnego pana Szymona Witczaka. Lekcja zrealizowana była w formie pogadanki, podczas której pan Szymon Witczak przybliżył uczniom najważniejsze aspekty związane z codziennym stosowaniem prawa. Wskazał na konsekwencje nielegalnego umieszczania w Internecie nagrań audio, video lub zdjęć, wykonanych za pomocą dostępnych urządzeń, wykorzystując technologię informatyczną (np. za pomocą tel. komórkowych). Poinformował o wykroczeniach polegających na modyfikacji zdjęć w formę ośmieszającą, obrażającą i umieszczanie ich w Internecie.

Na koniec zaproszony gość przedstawił uczniom drogę edukacyjną jaką należy przebyć,
by wykonywać zawody prawnicze.

Dzięki spotkaniu młodzież uświadomiła sobie, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdawali sobie sprawy.