Ogłoszenie pielęgniarki szkolnej

 

Uczniowie naszej szkoły objęci są profilaktyczna opieką zdrowotną pielęgniarki szkolnej, która polega między innymi na:

1/  wykonywaniu i interpretowaniu testów przesiewowych i  związanych z tym badaniami dzieci, które obejmują:

– pomiar wzrostu i wagi ciała,

– pomiar ciśnienia krwi,

– badanie ostrości wzroku i słuchu,

– badanie układu ruchu.

2/ kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad  uczniami z dodatnimi wynikami testów,

3/ czynne poradnictwo  dla uczniów z problemami zdrowotnymi,

4/ sprawowaniu opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,

5/ udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6/ edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

7/ w bieżącym roku szkolnym, ze względu na stan pandemii,   profilaktyka fluorkowa u dzieci w klasach od I do VI nie będzie przeprowadzana.

 

Rodzice lub opiekunowie dzieci objętych ww. opieką  mają prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu na wykonywanie takiej opieki. Ewentualny sprzeciw należy złożyć pisemnie do pielęgniarki szklonej lub wychowawcy klasy.