Ogłoszenie o egzaminie ósmoklasisty

Informujemy, że egzamin gimnazjalny przebiegł w naszej szkole planowo, zgodnie z procedurami i bez zakłóceń. Od poniedziałku zaś rozpoczynamy egzamin ósmoklasisty i przypominamy uczniom o punktualnym przybyciu do szkoły.