Wyniki rekrutacji

   Szanowni Państwo, na stronie naszej szkoły www.jastrzab.edu.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021 opublikowane zostały listy uczniów przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I w roku szkolnym 2020/2021.

     Listy uczniów przyjętych wywieszone są na drzwiach szkoły. Informację mogą uzyskać Państwo także pod nr tel. 48 6284004  od godz. 10:00 do 13:00.

Z poważaniem
Beata Przytuła-Bińkowska

podstawa prawna:§ 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 530).