Konferencja naukowa Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu i Instytutu Pamięci Narodowej

W tygodniu poprzedzającym obchody symbolicznej 25. rocznicy wolności w Polsce w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu odbyła się konferencja historyczna pod hasłem „W samo południe –  wybory 4 czerwca 1989 r. Otwarte Lekcje Wolności.” Organizatorem konferencji był historyk jastrzębskiego gimnazjum Pan Zbigniew Tomczyk – we współpracy z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Radom.

W ramach szkolnych obchodów rocznicowych w dniu 27 maja 2014 r. na holu gimnazjum odbyły się różne formy zajęć zgodnie z harmonogramem:

  1. Otwarcie konferencji przez organizatora oraz Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu Pana Zbigniewa Sarnata.
  2. W godzinach 12:45 – 13:30 Zbigniew Tomczyk wygłosił wykład wprowadzający w tematykę rocznicy, uzupełniony prezentacją multimedialną w ramach zajęć otwartych dla uczniów i nauczycieli. Prezentacja nosząca tytuł „Drogi do wolności” ukazała historię przejmowania władzy przez komunistów od 1944 r. oraz kolejne etapy utrwalania systemu powojennego. Scharakteryzowane zostały czasy PRL-u. Prowadzący przypomniał również kolejne próby wprowadzenia zmian demokratycznych poprzez wystąpienia robotnicze i studenckie. Ukazana została także geneza Komitetu Obrony Robotników, Solidarności i innych stowarzyszeń opozycyjnych.
  3. Kolejnym punktem  konferencji (w godz. 13:35 – 14:20) było wystąpienie edukatora Instytutu Pamięci Narodowej Pana Wojciecha Dębskiego, który ukazał okoliczności przełomu roku 1989 – w tym przede wszystkim obrad okrągłego stołu. Szczegółowo zostały ukazane również kampania wyborcza oraz same wybory kontraktowe 4 czerwca 1989 r.
  4. Ostatnim etapem  konferencji były wspólne warsztaty historyczne w godzinach 14:25 – 15:10, podczas których zgromadzeni uczniowie gimnazjalni głównie klas trzecich w formie zajęć praktycznych dokonywali metodami aktywizującymi różnicowania „typów” wyborów:  czasu PRL-u, kontraktowych 1989 r.  oraz współczesnych –  pełni wolnych i demokratycznych. W tym punkcie pojawiła się również dyskusja na temat oceny ważności przemian demokratycznych w Polsce dla Europy i świata.

Zajęciom rocznicowym  towarzyszyła również miniwystawa plakatów wyborczych z roku 1989 oraz symbolów Solidarności.

Konferencja wykazała bardzo duże zainteresowanie tematyką historii najnowszej wśród uczniów jastrzębskiego gimnazjum.

Organizator obchodów rocznicowych – Pan Zbigniew Tomczyk dziękuje wszystkim zgromadzonym, uczestnikom, a przede wszystkim radomskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej za możliwość interesującej współpracy, która zaowocowała ciekawą i uroczystą inicjatywą historyczną wpisującą się w ogólnopolskie uroczystości  rocznicy przemian demokratycznych.