Pielęgniarka szkolna

OGŁOSZENIE  !!!

 

Uczniowie naszej szkoły objęci są profilaktyczna opieką zdrowotną pielęgniarki szkolnej, która polega między innymi na:

1/  wykonywaniu i interpretowaniu testów przesiewowych i  związanych z tym badaniami dzieci, które obejmują:

– pomiar wzrostu i wagi ciała,

– pomiar ciśnienia krwi,

– badanie ostrości wzroku i słuchu,

– badanie układu ruchu.

2/ kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz

     sprawowanie opieki nad  uczniami z dodatnimi wynikami

     testów,

3/ czynne poradnictwo  dla uczniów z problemami

     zdrowotnymi,

4/ sprawowaniu opieki nad uczniami z chorobami

     przewlekłymi i niepełnosprawnością,

5/ udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych

     zachorowań, urazów i zatruć;

6/ edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

7/ profilaktyka fluorkowa u dzieci w klasach od I do VI .

 

Rodzice lub opiekunowie dzieci objętych ww. opieką  mają prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu na wykonywanie takiej opieki. Ewentualny sprzeciw należy złożyć pisemnie do pielęgniarki szklonej lub wychowawcy klasy.